Egen Seniorer

Guderup

En del af

Velkommen til Egen Seniorers hjemmeside

Egen Seniorer er en forening for pensionister og efterlønnere på Nordals.
Vi har omkring 550 medlemmer og tilbyder et væld af aktiviteter.

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønnere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art samt aktiviteter, der er sundhedsfremmende i form af ældreidræt og motion. Til fremme af sidstnævnte er foreningen medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension eller efterløn, samt enhver der er fyldt 55 år.

Pensionist/efterlønners ægtefælle eller samboende kan optages uden hensyn til alder, men opfattes som passivt medlem vedrørende valgbarhed.

Som passivt medlem (støttemedlem) kan optages enhver person eller virksomhed, som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål og betaler et fastsat årligt kontingent.

Kontingentet er på 150 kr. pr. person for året 2024.
Ønsker du at blive medlem af foreningen, skal du kontakte formanden.

Betalingsmuligheder: Netbank 5354 - 0500734 eller Mobilepay 685971